Andre produkter

Mer enn 15 år bearbeider mestre av MWood trelast og produserer en ustandard emballasje av tre i høy kvalitet samt andre treprodukter.

Bestillinger som blir utført i høy kvalitet, praktisk og i tid har hjulpet oss å slå rot på marked og vinne kundenes tillit.

Mangeårig erfaring og moderne utstyr gir oss ubegrensete muligheter. Vi kan produsere treemballasje i hvilken som helst størrelse og for hvert som helst formål.

Kontakter med oss og vi vil alltid finne løsning dere trenger.